zaterdag 11 augustus 2012

Deel 9 De glazen schaal, Sirius en Mars


Er was eens een tijd waarin wij veel werkten met een werktuig, dat uitzag als een soort “glazen schaal”. Deze schaal was belangrijk om wezens die ver van de zon woonden te beschermen tegen overmatige zonne-energie. Deze schalen werden gemaakt op Sirius, en bestonden uit een soort van hydroplastisch materiaal, waar ook de gebouwen op Sirius van zijn gemaakt.  Deze schalen waren daarnaast ook belangrijke filter-mechanismen om de ziel te zuiveren. Een van deze schalen bevindt zich op Mars.  De schalen werden veel gebruikt door energiewezens die een bijdrage leverden aan het restaureren van een ziel aan “gene zijde”. 

Hoe dichter men als zielenwezen leefde bij de zon, hoe verder die zielen in ontwikkeling waren over het algemeen. Op Mars was de ontwikkeling van zielen redelijk laag vergeleken met de ontwikkeling elders in het universum. En ondanks dat zij op redelijke afstand van de zon leefden, konden zij moeilijk omgaan met de al matige zonne-energie die er was. Zij moesten deze echter langzaam aan leren integreren, om zo tot een verdere ontwikkeling van hun ziel te komen. Aangezien wij niet direct contact konden leggen met de zielen op Mars, werd besloten om een van “Meesterzielen” van Sirius naar Mars te sturen, om daar de zielen te leren hoe zij dienstbaar konden zijn aan al het leven in het universum. Zij leerden ook het gebruik van de glazen schaal kennen, maar slechts enkelen waren bereid tot transcendentie van hun ziel. Zij hadden hier overduidelijk hulp bij nodig van “hogere” wezens, die als transformator konden dienen. Zij waren hier zelf niet toe in staat. Toen toch een klein gedeelte van de zielen op Mars een aantal nodige transformaties hadden ondergaan (door door de schaal heen te gaan) kregen deze zielen de leiding over de rest van de Marszielen. Ook werden deze “grotere” Marswezens de bewakers van de schaal, waar zij zelf echter nog niet mee konden werken. Om de zielen op Mars toch iets van groei te bieden werd Mars langzaamaan een productieplaneet, waar van alles en nog wat werd gemaakt, en uiteindelijk werden zij ook meesters in het bouwen en het besturen van ruimteschepen.

De Marswezens hebben dan ook veelvuldig de aarde bezocht met deze vliegende objecten. Ook gingen zij graancirkels achterlaten op aarde. Met deze boodschappen wilden zij communiceren met de mensheid, en hun steentje bijdragen aan de evolutie van het goddelijke plan. Zij konden van alles maken, puur door hun gedachtekracht, maar een kopie maken van de schaal, dat konden ze niet (dat kon alleen op Sirius). Nadat de Meesterziel van Sirius de zielen op Mars had verlaten, want hun ontwikkeling moest verder plaatsvinden vanuit zichzelf , werd er zeer lang uitgekeken naar de volgende, in hun ogen “hoogstaande” ziel die voor hun wederom met juiste kennis over de schaal deze zielen kon helpen. Dit werd een soort van profetie voor hun.    

Intussen zijn zij op geestelijk nivo zeer ver gevorderd, alleen de kennis en de ware liefde vanuit de ziel is voor hun nog steeds een lastig begrip. En zij voelen zich min of meer uitgesloten van contact met andere sterrenwezens die wel zeer veel liefde met zich meedragen. Hoewel zij niet gevaarlijk zijn en niet bewust verkeerde dingen doen, heeft deze ontwikkeling het lastig gemaakt om onze aanwezigheid, of die van andere goedgezinde sterrenwezens te tonen op aarde. Omdat veel op dit punt verkeerd begrepen wordt op aarde.

De glazen schaal op Mars is een kopie van de wereld-broeder schaal die tijdens het begin van Atlantis op aarde was. Deze schaal stond toen voor vrede en broederschap. Dit zowel functioneel en symbolisch geschenk van de zielen afkomstig van Sirius, werd een belangrijk object op zich, waar er maar 1 van was, en waarmee de zielen van Sirius ook konden communiceren met hun thuisfront. 

De schalen worden allang niet meer gebruikt, doordat het zuiveringsmechanisme van de schalen snel afnam nadat de oorspronkelijk schaal op Atlantis was gesaboteerd door onder andere een groep Annunaki (onder leiding van Lando) . Doordat de schaal verloren was, verloren de Sirius zielen ten tijde van Atlantis ook uiteindelijk hun contact met hun thuisplaneet en werden ze steeds gevoelig voor de donkere krachten van met name de Annunaki.
Doordat de zuiverheid van de schalen achteruit ging, gingen de energiewezens die zielen healing geven na hun “overgang” anderen manieren gebruiken om hun werk voor te zetten, voor zover deze niet geïnfiltreerd waren door Annunaki krachten. Niet alle energie “healing” wezens gebruikten zo’n schaal, maar dit was na verloop van tijd wel gebruikelijk geworden.Geen opmerkingen:

Een reactie posten