zaterdag 11 augustus 2012

Deel 13 Slotstuk


Buiten het principe van de straal- en de godwezens om, dat spreekt over de geboorte van een ziel, zal een ziel altijd slechts een deel zijn zielenwezen naar de aarde sturen om te incarneren. Dit gaat op voor straalwezens maar ook voor godwezens. Een straalwezen op aarde zal hierdoor altijd als basis 1 of eventueel 2 stralen in zijn wezen meedragen, omdat de eigenlijke ziel een straalwezen is met deze straal of stralen in zijn basis. Dit in tegenstelling tot een godziel die een of meerdere zielendelen op aarde laat incarneren. Deze zielen kunnen eventueel meer stralen in meer of mindere mate op aarde met zich meedragen, omdat het godwezen altijd alle 7 de stralen in zijn wezen meedraagt, en na ontwikkeling zelfs meer. Hierin ligt ook het verschil of men wel of niet via ascentie toegang heeft tot de godwezens, de “ouders van de ziel”, of dat men direct in het godwezen kan worden opgenomen.
                                               
Zoals gezegd kan iedere ziel andere stralen in zijn ziel opnemen door ontwikkeling en door te leren van de andere stralen. Ook keert de ziel uiteindelijk wel of niet via ascentie terug naar de oorsprong. Aangezien de godwezens ook complete delen, maar ook verschillende delen zijn van het Al- zielen bewustzijn keren wij uiteindelijk allen terug naar 1 en dezelfde bron.
Hierdoor zal het vaak moeilijk zijn om dit proces te definieren en te overzien, en de stralen van zijn basis zielen-wezen te weten.   

Dit overzicht wordt ook bemoeilijkt omdat een relatief groot deel van de mensen op aarde bezig zijn met spirituele ontwikkeling, en ascentie tot in meer of meer mindere mate hebben ondergaan, maar dit maakt voor het proces in zijn geheel verder niet veel uit. Alhoewel kennis van de oorspronkelijke straal een belangrijke bijdrage kan leveren aan de individuele ontwikkeling van de ziel en de mens op aarde.

Uit bovengenoemde blijkt ook het verschil tussen een eerder genoemde invo-ziel (genoemd in deel 5) in tegenstelling tot de evo-ziel. In principe bestaan deze zielen niet als verschillende zielen, maar zijn zij precies dezelfde. Het zou beter zijn te spreken over een ziel die bezig is met een invo-ontwikkeling en een ziel die bezig is met een evo-ontwikkeling.

Iemand die bezig is met een invo-ontwikkeling zal zijn aandacht richten op zijn oorsprong, en erachter proberen te komen, al dan niet bewust van welke straal de ziel afkomstig is, en proberen zijn zielenwezen via deze straal te ontwikkelen. Op de “top” van zijn invo-ontwikkeling zal men iemand zijn die deze straal van zijn wezen ervaart, doorleeft en grondig onderzoekt. Men voelt zich “thuisgekomen” wanneer men bij de bron, de kern van zijn straal en wezen aankomt. Men noemt dit ook wel “de Monade”.

Iemand die bezig is met een evo-ontwikkeling zal eventueel zonder kennis van zijn eigen basis-straal proberen zijn aandacht te richten op zijn godwezen(s) die alle 7 de stralen met zich meedragen. Men zal zich vaak een voelen met zijn godwezens (ouders) of eventueel met het godwezen waar men een deel van is als zielendeel. In de praktijk lopen beide ontwikkelingen eigenlijk vaak door mekaar, mede ook daardoor dat wij niet kunnen spreken over een invo- en een evo-ziel maar hooguit van een invo- en een evo-ontwikkeling die bij veel mensen op aarde beide tegelijkertijd spelen op dit moment. 

Het verhaal van de Reptielen

De Reptielen zijn afkomstig van Draconis. Een groot gedeelte van deze zielen heeft zich ontwikkeld tot een “drakenziel”. Zij zijn ook zeer verbonden met de Orion zielen, die een trigger zijn geweest om de meeste reptiel-zielen een positieve ontwikkeling op te laten gaan. De drakenzielen zijn zeer bijzondere kosmische wezens, zij hebben op aarde nooit daadwerkelijk bestaan, maar komen door de herinnering van de zielen op aarde voor in de verhalen van de mensheid. Zij zijn zeer sterk en vormen een zeer sterke kracht die uitermate naar waarheid streeft. Ook veel Sirius zielen en sommige anderen hebben zich deze kant op ontwikkeld. De drakenzielen staan dan ook niet een op een in vergelijking met de Reptielen, want in wezen zijn zij een “ras” apart, en zijn zij niet enkel geëvolueerd uit de vierde straal (zoals de reptielen) . Volledige controle en integratie over de vierde straal is wel nodig om tot een drakenziel te evolueren.  Zoals gezegd hebben veel reptielen zich, ondanks dat zij vroeger als ras vaak een oorlog zijn gestart, zich een goede kant op ontwikkeld. Met de naam “Reptielen” in dit boek wordt dan ook meestal die zielen bedoelt die niet deze positieve ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Velen van hun zijn daarnaast momenteel geïncarneerd als dieren “reptielen” op aarde. Zoals jullie weten zijn deze dieren uitermate intelligent, en dragen zij een kosmisch bewustzijn dat ons derde oog verre van overstijgt. Zij hebben hier veelal bewust voor gekozen, omdat zij juist op deze manier een plaats in de kosmos innemen die het geheel in balans houdt. Zij zijn in het algemeen ook totaal niet agressief, tenzij zij net zoals alle andere dieren in hun overleving worden bedreigd. Wij kunnen nog veel van hun leren, door ons met het kosmisch verbonden reptielen bewustzijn te verbinden.

De meeste agressie van de oorspronkelijke reptielen ligt echter op het astrale vlak, dit zijn Reptielen die enerzijds niet als dier willen incarneren, en niet op aarde kunnen incarneren als mens omdat zij hiertoe niet voldoende zijn geëvolueerd, en de “wet” dit niet toelaat. Zij proberen in meer of mindere mate nog steeds de mensheid te beïnvloeden op manieren die zeer agressief en liefdeloos zijn.

Daarnaast zijn er vele drakenzielen geïncarneerd op aarde; deze dragen bepaalde sleutelcodes waarbij zij zorg dragen voor het goddelijke plan op aarde. Zij zullen een cruciale rol spelen bij de overdracht van deze kosmische “sleutel” codes, die de juiste kennis met zich meedragen, bij de vorming van de nieuwe hiërarchische kosmische systemen die zullen ontstaan nadat wij het Grote Lichtfeest hebben gevierd, en er een nieuwe balans is ontstaan.          


De bloedlijn van de Christusmensen op aarde

Zij dragen het Christus bewustzijn zowel in hun “bloed” als in hun ziel. In wezen zijn zij niet anders dan alle andere zielen die tot zelfverwezenlijking zijn gekomen, en ook niet alle nakomelingen van de Christus bloedlijn zijn tot zelfverwerkelijking gekomen. Echter door hun genetische coderingen zullen zij wanneer zij hun ziel volgen, wel sneller door dit proces heen kunnen komen, dan de gemiddelde andere mens. Veel hiervan hangt echter wel af van ervaringen in vorige levens, en de wil en intentie om zich spiritueel te ontwikkelen. Doordat sterrenwezens en andere krachten in de astrale wereld meestal beter dan zijzelf hun genetische coderingen kunnen lezen, zullen zij wel (en omdat dit bij hun “roeping” hoort) meer krachten om zich heen aantrekken die met hun meewerken, maar ook die die hen tegenwerken. Dit is ook zo bij zielen die door hun blauwdruk een belangrijke spirituele roeping hebben in dit leven en vanwege de evolutiesprong die gepaard gaat met het jaar 2012, en de jaren er omheen. Zij zijn hierdoor extra belast, maar van nature ook extra “begaafd” en zij zullen ten allen tijden worden beschermd.

Omdat de nakomelingen van Christus daarnaast nog eens een extra risico maar ook een enorm potentieel met zich meedragen hebben wij velen van hun in de verborgenheid weten te houden.   

Waren er inderdaad overlevenden van Atlantis ?

Atlantis is niet in een keer ten onder gegaan, dit is in fasen gegaan, zo waren er ook iedere keer massale volksverhuizingen om het nadere onheil af te wenden. Sommige zielen hebben hierdoor “een” ondergang overleefd, maar wat wij bedoelen is met de ondergang van Atlantis is veelal het laatste moment waarop vrijwel het gehele continent “Atlantis” ten onder is gegaan. Hier is niemand gespaard gebleven, maar enkelen die de overtocht naar andere delen van de aardbol hebben overleefd, konden voortbestaan. Zo waren er enkelen die in de omgeving van Egypte hebben overleefd, en enkelen die in de omgeving van Syberie / Mongolie waren neergestreken. Van diegenen die in de omgeving van Egypte leefden is een geheim bewaard dat te maken heeft met de later gebouwde piramide en de shpinx. Maar uiteindelijk zijn ook zij fysiek overleden, veelal door natuurgeweld, dat zich overal op aarde manifesteerde, maar ook wel door ouderdom. Ook de enkelen die hun toevlucht naar de ondergrondse grottenstelsels hadden verplaats, hebben als volk uiteindelijk niet kunnen overleven.

Het uiteindelijke “wereldbeeld” oftewel “concept” Atlantis is dan ook volledig verloren gegaan. Zo kan er op de ene manier gesproken worden over “overlevenden”, en aan de andere kant ook weer niet. Omdat het natuurgeweld “moest” plaatsvinden om Atlantis ten onder te laten gaan, heeft deze gebeurtenis een extreme tragedie veroorzaakt in alle zielen. Zo werd het gevoeld; als een uitermate pijnlijke beslissing van “boven”, zodat er een correctie kon plaatsvinden waarbij de macht en bovennatuurlijke kennis die er was ten tijde van Atlantis kon plaatsmaken voor een geheel nieuwe wereld, waarin liefde, eenheid maar ook dualiteit een nieuwe kans kon krijgen.

De Quantumsprong

Omdat wij, de Pleiaden ten tijde van Atlantis onze verbinding en zorg met en van de waterwezentjes verwaarloosden, was de ondergang van Atlantis , mede het gevolg van ons handelen. Niet omdat de waterwezentjes “kwaad” in hun zin hadden, want hierdoor zijn zij niet in staat, maar omdat dit het natuurlijke gevolg was van alle ontwikkelingen op bewustzijnsnivo op aarde.                                                      Wij hebben de afgelopen decennia de verbinding met deze waterwezentjes geheel hersteld,  waardoor wij ervan overtuigd zijn dat deze volgende “quantumsprong”, waar wij nu inzitten een geheel ander verloop zal hebben dan toen ten tijde van Atlantis, toen de aarde ook door de fotonengordel heenreisde. Wij verheugen ons op het Grote Lichtfeest, en de mooie jaren die daarna zullen volgen.     
Geen opmerkingen:

Een reactie posten