maandag 9 juli 2012

Deel 8 Het getal 7 en onze relatie met de maan


Het getal 7 heeft een grote rol gespeeld in jullie geschiedenis. Zoals de meeste mensen weten worden de Pleiaden ook wel het Zeven Gesternte genoemd, oftewel de Zeven Zusters. Waarom dit is leg ik later uit. Ook de smaragden tafelen van Thoth, ook wel genoemd door sommigen Hermes bestonden (oorspronkelijk) uit 7. Alle getallen hebben een kosmische trilling, welke overeen komt met de aard van hun werk. Een getalletje meer of minder doet er meestal niet zoveel toe, maar wel in dit verband.

Toen er in de kosmos een “heilige overeenkomst” werd aangegaan tussen de Engelen, de Lemurianen, en enkele wezens van Sirius werd er een feest gevierd om de overwinning van het licht te vieren. Onaangekondigd (maar niet geheel toevallig) kwamen wij, de Pleiaden toen ook daar aan. Omdat wij diepgaande kennis hadden van het evolutionaire plan en wij in liefde leefden, werd er gesproken over een eventueel nieuwe missie waarbij ook wij op aarde zouden gaan incarneren. Om meer kennis op te doen van de Lemurianen en het leven op aarde, mochten wij, toen het plan verder was uitgedacht, de smaragden tafelen van Thoth bestuderen. Bestuderen, maar ook voegden wij er kennis aan toe. Om de kennis van de tafelen diepgaand te kunnen bestuderen werden deze verdeeld over 7 delen van ons Pleiadisch stelsel. Zo konden wij intensief per groep 1 tafel bestuderen. Alhoewel het Pleiadisch stelsel een veilige plek was om dit te doen, waren deze tafelen ook om veiligheidsoverwegingen verspreid over de 7 delen. Deze tafelen waren zeer oud, en door de ouden van Lemurie gemaakt, uit delen van de steen der wijzen.

De Lemurianen hebben hier zelf geen informatie aan toegevoegd, wat die informatie zat er in feite al in. Zij hebben in feite puur het materiaal geleverd, wat door hun geslepen werd in rechthoekige delen, vandaar de naam “tafelen”. De Lemurianen hadden deze stenen al ver voordat zij wisten dat hun eigen planeet zou gaan exploderen, gegeven aan de Engelen als geschenk. De Engelen hebben vervolgens vorm en inhoud (energetisch) toegevoegd aan de smaragden tafelen, met als doel waarheid en consistentie te bieden aan alle volkeren die na hun zouden komen. Thoth heeft vervolgens deze kennis erin “geschreven”, en hij was bij deze de hoeder en maker van de tafelen. De bescherming en verzorging ervan deed hij samen met enkele maanwezens, welke veel overeenkomst vertoonden met de Engelen. Van de maanwezens werden er later ook zeven aangesteld om toe te zien op het werk wat wij met de tafelen deden op de Pleiaden.

Wij hebben als volk veel geleerd van de maanwezens, die ons geheel vreemd waren, maar wij deelden veel liefde en compassie met deze zielen. Waarom het niet de Engelen zelf waren die deze taak kregen ? Nou, de Engelen waren in die periode nadat de smaragden tafelen naar een geheime locatie waren gebracht door Thoth, voor een groot deel in oorlog met de eerder genoemde Annunaki, welke veel gelijk had met “de oorlog in de hemelen” zoals het ook in de bijbel wordt genoemd. De maanwezens hadden totaal geen deel aan deze oorlog.

Daarnaast was het verstandig om voor deze taak maanwezens aan te stellen om als tegenpool (ying-yang) te functioneren van Thoth zelf die een god-wezen van de zon was. De maanwezens die dit deden waren met 7, en dat bleven er 7. Het getal 7 is een alchemistisch getal (Thoth was een alchemist), maar ook een getal wat wordt gerelateerd aan de mystiek van de maan.  Daarnaast is 7 een optelsom van 3 en 4, hemel en aarde;  zo zijn er nog vele betekenissen toegeschreven aan het getal 7. Zeven was ook toentertijd het middelpunt van de 14 dimensies, die bestonden in ons universum (zoals verteld in het vorige hoofdstuk). Nadat het werk en de studie van de Pleiaden aan de smaragden tafelen klaar was, werden de smaragden tafelen naar hun eindbestemming, de aarde gebracht. Dit was toen al de “nieuwe” aarde, omdat in de tussentijd het oude Lemurie reeds was vergaan.     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten