zaterdag 11 augustus 2012

Deel 12 Het grote lichtfeest


Het grote lichtfeest zal gevierd worden tegen het einde van het jaar 2012. Dan zullen alle stralen zich verenigen om tot een wederopstanding van het licht te komen. Ook de tweede en de vierde straal zal daar zeker aan bijdragen. In tegenstelling tot de minder positieve berichtgeving over de Annunaki en de Reptielen, zijn de tweede en de vierde stralen net zo zuiver als alle anderen. De zielen van de Annunaki en de Reptielen zijn slechts een deel, een aftakking van de genoemde stralen. Zielen die zich gedeeltelijk een verkeerde kant op hebben ontwikkeld, voor zover er gesproken kan worden over goed en kwaad. Velen van deze zielen hebben juist een positieve ontwikkeling laten zien de laatste tijd. Maar niet allen.

Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de zielen van Orion, zeer verbonden met de vierde straal. Zij zullen in het lichtfeest een zeer belangrijke rol spelen. Net zoals de “meester van de Tijd” die een grootmeester-ziel is, afkomstig van Orion. Als een grote kosmische weegschaal zal alles opnieuw in balans komen. Volgens dit natuurlijk concept, zullen wij in een nieuwe evolutie-spiraal terecht komen die meer in waards gericht zal zijn dan uit waards. Ook de fotonengordel waar wij doorheen reizen zal een trigger zijn om het energetische effect te bewerkstelligen die wij nodig hebben om tot een verdere expansie te komen van al het zielenleven in de kosmos.

Wij hebben in dit boek veel gesproken over het zielenleven, de evolutie van de ziel van de kosmos, en het individuele leven. Uiteindelijk zal dit gaan samen vallen met het bewustzijnsproces waar wij ook allen doorheen gaan. Vanuit het Al-bewustzijnsnivo zijn we allen een, een met god, een met onze ziel, een met onze blauwdruk en een met alle andere zielen. Het is uniek om tegelijkertijd beide processen, enerzijds die van het individuele leven, die een zielengeheugen en zielenverleden heeft te zien samen komen met het kosmische geheel, waarin zelfs de stralen van je oorsprong niet meer als leidraad gelden. Zoals gezegd zal dan gelden “Een met het geheel maar ook compleet individueel als ziel”. Ook dit principe zal gewoon blijven bestaan na het lichtfeest.

Als tonen van een muziekstuk zullen alle zielenstralen samen een lied voortbrengen, welke een harmonie zal voortbrengen als nooit tevoren. Wij verheugen ons op dit lichtfeest, welke een markeringspunt zal zijn voor alle volkeren, zielen, kinderen en incarnaties die na ons zullen komen, in het concept van het principe van Tijd.

Op aarde zal het langzaam aan beter gaan, dit proces is al erg lang bezig, en is niet zozeer gekoppeld aan de dag waarop het lichtfeest zal plaatsvinden. Zoals gezegd, zal dit feest en ook het jaar 2012 echter een markeringpunt zijn, waar we op zullen terug kijken met veel vreugde en soms ook weemoed.  Zoals de tandwielen van een klokmechanisme langzaam draaien, zullen wij langzaam een andere fase ingaan, maar wel een die niet omkeerbaar is en niet te negeren zal zijn door de ziel, die altijd haar ware hart zal volgen.

Over de precieze invulling kunnen wij geen inzicht geven omdat deze invulling zal worden gedragen door alle zielen op aarde, door hun gedachten, hun wensen, hun intenties, hun kosmisch bewustzijn, hun zielenontwikkeling, en vooral door de kracht van liefde die met name tijdens het grote lichtfeest enorm zal zijn.

In het volgende en laatste deel van dit boek zullen wij nog enkele inzichten geven over nog niet voldoende besproken onderdelen van dit boek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten