zaterdag 11 augustus 2012

Deel 10 Over straal- en godwezens


In wezen zijn er twee verschillende zielenwezens, namelijk straal-wezens en god-wezens. De god-wezens zijn over het algemeen ouder dan de straalwezens, maar niet altijd. Zoals je weet zijn er in het universum 7 “stralen”, dit zijn er momenteel veel meer, maar dit komt door groei en evolutie van het universum zelf. Er waren dus 7 stralen, heel heel lang geleden, die je voor zou kunnen stellen als een dik touw (of navelstreng), met 7 strengen die samen het touw vormen, doordat deze in mekaar gedraaid zijn. De doorsnede van het touw omhelsd dan alle 7 de stralen, die allen een andere kleur hebben en een andere trillingsfrequentie en “toon”. Veruit de meeste zielen, zowel op aarde als in het universum zijn straalwezens, zij zijn “geboren” uit een van deze 7 stralen. De Lemurianen zijn bijvoorbeeld ontstaan uit de eerste straal, en zij waren ook als eerste straalwezens ontstaan, maar de straal zegt verder niet veel over de ontstaansperiode. Zo zijn de meeste straalwezens uit straal 2,3 en 4 min of tegelijkertijd ontstaan, terwijl de vijfde straal al eerder straalwezens leverde, maar later ook nog, omdat dit in 2 fases is gegaan. Daarna volgde de zevende straal en als laatste de zesde straal.

Godwezens zijn zielenwezens die alle 7 de stralen in dezelfde mate met zich meedragen, omdat zij uit deze 7 kleurige “navelstreng” zijn geboren. Je kunt dit voorstellen als “bubbels” die van deze navelstreng afkwamen en door het universum zweefden als grote bellen van energie. Ook dit is in meerdere keren gebeurt, en gebeurt soms nog steeds in de evolutie van het zielen-universum.  God-wezens kunnen andere zielen geboren laten worden vanuit een van de stralen die zij in zichzelf meedragen. Straalwezens kunnen dit ook, maar dit gebeurt bijna niet.

Enkele godwezens zijn de meeste wezens van de zon, een aantal wezens van de maan en enkele “meesterzielen” van Sirius, zoals eerder genoemd in dit boek. Zoals ook eerder verteld was Lando een ziel oorspronkelijk van Sirius, en was hij voorouder van de Annunaki zielen, die zijn ontstaan uit de tweede straal van zijn wezen.   

Iedere ziel kan leren van andere stralen, en deze andere stralen in zich opnemen in de ziel, in feite is dit ook gebeurt door de komst van de “fysieke” mens op aarde, doordat deze een chakra systeem met zich heeft meegekregen. Maar de straalwezens zullen na het fysieke leven altijd terugkeren naar de straal van zijn herkomst, totdat de ziel toegang heeft tot het “gouden licht” welke alle stralen, ook de stralen die later erbij zijn gekomen, in het gouden licht met zich meedraagt.

De godwezens hebben velen zielen geboren laten worden vanuit een van hun eigen stralen, meestal met velen tegelijk, maar soms ook slechts enkelen. In feite zijn hier zowat alle combinaties mogelijk. Let wel dat dit proces zich allemaal nog afspeelde toen er in feite nog geen sprake was van dualiteit, het tijdperk van dualiteit begon met de eerste komst van de volledig fysieke mens op aarde ten tijde van Atlantis. Want ook in Lemuria op de oude aarde waren de mensen grotendeels etherisch. Zij werden langzaamaan fysiek.  (Al eerder was er oorlog in de “hemelen”, maar dit kwam doordat de god-en straal wezens zich individualiseren, en zich anders gingen voelen dan een ander; er kwam steeds meer verschil, maar wij noemen deze periode in dit boek nog steeds de eenheidsperiode, alhoewel je dit ook al een stuk dualiteit zou kunnen noemen)

Om het wezen van de (toekomstige) mens in stand te houden werden de meeste zielen geboren uit twee god-wezens, een “mannelijke” en een “vrouwelijke” ,maar dit hoefde niet perse altijd, en kon ook op verschillende manieren plaatsvinden.  De Lemurianen werden bewust als eerste straalwezens tot geboorte gebrachte, en zij zouden dan ook de eerste fysieke wezens worden op aarde, al dan niet gedeeltelijk. Meteen na de geboorte van deze eerste straalwezens begon ook zeer snel de eerste oorlog in de hemelen, omdat het in feite als een geschenk werd gezien om ook in 3d te kunnen en te mogen leven. (Alhoewel dit proces van gedeeltelijk 3d na totaal 3d zeer lang heeft geduurd) . Meteen na geboorte van een straalwezen, welke zowel mannelijk als vrouwelijk was, werd deze ziel geheel natuurlijk gesplitst in een man- en vrouw deel, dit zijn de tweelingzielen.

Als een ziel op aarde ascentie heeft bereikt, keert hij niet zoals normaal gesproken terug naar zijn eigen oorspronkelijke straal. Maar wordt deze meestal na de fysieke dood opgenomen in het wezen van het oorspronkelijk godwezen, na doorgang door het gouden licht. Hierdoor is voor die ziel de cyclus voltooid en hoeft deze niet perse terug te keren op aarde, alhoewel dit wel kan, meestal weer via dezelfde straal.

Na ascentie wordt men dan in feite een met de god-wezens van zijn afkomst. Zij zijn dan werkelijk die ziel, en ook weer niet. Dit is ook de reden waarom veel straalwezens die momenteel op aarde zijn waarlijk “goden”zijn, of zich goden voelen wanneer zijn vanuit hun ascentie-herinneringen handelen, denken of voelen vanuit dit vader-moeder god principe. Zij zijn enerzijds straalwezen maar door hun (vroegere) ascentie via hun bewustzijn een met hun godwezens, alhoewel de ziel pas na de dood daadwerkelijk als zielenwezen daarheen terugkeert.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten