maandag 9 juli 2012

Deel 3 LandoLando was zowel een god- als een sterrenwezen, hij heeft voor veel opschudding gezorgd. Hij had veel macht gekregen na zijn overwinning op de energiewezens die een belangrijke bijdrage leverden aan de gezonde, nog in ontwikkeling zijnde technologie op aarde. Onder andere hierdoor konden vele van deze energiewezens niet meer naar hun thuisplaneet. Er was ook een soort van “buitenring”(gepositioneerd in een baan rond de aarde), van poortwachters die de portalen van de aarde naar overige gebieden bewaakten. Lando had velen van deze in zijn macht. Hij was wraakzuchtig en wist zelfs veel Sirius mensen te beïnvloeden. Hierdoor kwam er steeds meer haat en verderf op aarde. Deze groep “Lando” heeft momenteel nog redelijk wat invloed op aarde, alhoewel dit wel behoorlijk is ingeperkt de laatste jaren. Lando was er al voor Atlantis, en heeft ook meegevochten in de strijd tegen de Engelen, die na de Lemurianen op aarde kwamen.

Je zou hem een gevallen engel kunnen noemen, maar in feite is hij van Sirische afkomst. Het stelsel van Sirius bestaat zoals je misschien weet niet enkel uit 1 enkele ster, maar uit meerdere, en delen hiervan zijn door een botsing en een zware spirituele oorlog terecht gekomen in andere gebieden. De ster waar hij vandaan kwam bestaat niet meer. En zijn woede mede hierdoor heeft hem manipuleerder gemaakt dan ooit. Op Sirius zelf, zeg maar de ster die wij nu Sirius noemen (sirius A) is totaal verschillend van zijn energie, en hij heef hier ook totaal geen toegang tot. De aarde is op dit moment de enige plek waar hij terecht kan, omdat hem toegang is geweigerd tot vrijwel alle anderen sferen in het sterrenstelsel, zelfs op Mars kan hij niet komen. Op aarde zou hij ook niet kunnen verblijven, als tenminste de energieportalen goed zouden werken. Maar dit is niet het geval, want zoals je weet zijn deze mede door hemzelf verstoord, en hij zal er alles aan doen om te blijven. Veel van de portalen zijn hersteld, maar tot een geheel natuurlijke staat van de aarde is het nog niet geheel gekomen. Eind 2012 zal dit wel gebeuren. Zijn energie zal dan verdwijnen, al weet niemand precies waarheen. Wij zijn nog met dit proces bezig (proberen een manier te vinden om te kijken hoe, wat, waar er met die energie gebeuren moet)

Lando is nu een miljonair op aarde, die zijn opdracht maar ten dele begrijpt op mensnivo, maar vanuit zijn hoger, of beter gezegd lager zelf werkt hij instinctief door, en doet hij zowel bewust als onbewust zijn krachten gelden. Om maar niet te spreken van de gevolgen van zijn vroegere bestaan, en de invloed daarvan op anderen. En velen hebben zijn voorbeeld gevolgd, helaas. De enige manier om hier mee om te gaan is liefde, steeds kiezen voor liefde. Helaas vervelend maar waar is hij intuïtief heel sterk, waardoor ook mensen door intuitїeve keuzes door hem verkeerde beslissingen maken. En dat terwijl intuitie zo belangrijk voor de mensheid is. Het is voor veel mensen dan ook moeilijk dit onderscheid te maken tussen “juiste” intuitie en zijn invloed, en dat maakt het zo ingewikkeld. Lando was afkomstig van de tweede straal, hij was een van de Annunaki, maar dan wel de voorouder zeg maar.

Zie het niet als een strijd om hiertegen te vechten, maar als een vereniging van goede krachten die samen sterker staan. Want zo zal het zijn, en is het ook altijd geweest. Door de verhoging van het energienivo van de aarde zal er tegen het einde van het jaar 2012 evolutionair gezien gewoon geen plaats meer zijn voor deze energie, omdat het evenwicht, de balans dan op een ander nivo ligt.

Er was af en toe samenwerking tussen de Annunaki en de Reptielen door hun gezamenlijke drang om te heersen, en te manipuleren op anderen, maar deze samenwerking leidde vanuit zichzelf ook altijd weer tot conflict tussen hun beide. De reptielen zijn lastige krachten, maar zij zijn momenteel niet onze grootste zorg. Hun verhaal komt later. De Reptielen hebben ons de mensheid overigens ook iets mooi gebracht, maar daarover een andere keer.

Om nog even terug te keren naar het hoofdstuk van de mens-mensen. Zij hebben Lando tot god verheven, want wat deze “god” allemaal wel niet kon was “geniaal” . Hij was echter geen Egyptische god. Het godendom van de vroegere mensheid is uitgebreid aan verandering onderhevig geweest, en niet veel van wat het nu bekend lijkt was in werkelijkheid hem. Bepaalde details kwamen wel steeds terug, maar er kwam een soort van mengelmoes. Dit kwam doordat ook ware oprechte meesters, met kennis van hoogbeschaafde technologieën de aarde bezochten. Doordat de mens-mensen dit niet begrepen werden wij sterrenmensen al snel op 1 hoop gegooid.  De ene godheid werd verwisseld met die, en die ander verdween opeens van het toneel, en verscheen opeens weer in een ander verhaal waardoor een andere godheid ontstond die weer wel meer van die ander weg had, etc. Er is veel waarheid te vinden in de oude vroege beschavingen die hun goden vereerden, maar zie de gelijkenissen niet als 1 op 1, want die zogenaamde waarheid loopt volledig door mekaar.

De Soemerische god in het oude testament (door de taaloverdracht is dit moeilijk te uit te leggen) zou het meest gelijkenis met Lando hebben, maar vergis je niet, trek geen vergelijkingen want dan loop je gevaar. Ja, een Soemerische God in het oude testament; laten we zeggen dat je het zo zou kunnen noemen, in jouw wereld, met jullie kennis van de bijbel, die volslagen de plank ernaast slaat. Maar desalniettemin zijn ook die geschriften wel degelijk belangrijk om de rode draad in de geschiedenis te begrijpen. Het is soms beter de helft van de waarheid te weten, dan dat de gruwelheden en verschrikkingen die door bepaalde energetische wezens zijn gedaan zouden zijn vergeten. Ook misbruik en manipulatie van de geschriften (zoals de bijbel) voor eigen gewin heeft altijd bestaan, maar wie met hart en ziel teksten leest zal zij beter kunnen verstaan. Vergeet wat je hebt geleerd, maar weet wat je weet, en heb vrede met de dingen die je niet weet.

Lando had niet direct iets te maken met de ondergang van Atlantis, maar indirect wel. Door de samenkomst van vele verschillende destructieve energiёen en ontwikkelingen op aarde, waar hij ook toe had bijgedragen was de ondergang van Atlantis het uiteindelijke resultaat.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten