maandag 9 juli 2012

Deel 5 De steen der wijzen


De steen der wijzen is een grote holle steen in het binnenste van de aarde. Van hieruit lopen lange draden naar het aardoppervlak. Deze draden pikken de gedachten der mensen op. Zo weet de steen der wijzen wat er zich allemaal op aarde afspeelt. Als een grote databank ontvangt hij informatie en filtert deze op waarde. Hij pulseert dit door naar “moeder aarde”, en bepaald zo als kloppend hart der aarde het energetisch ritme van de hele planeet. De Lemurianen die lang geleden in de grotten leefden wisten dit, en droegen intu├»tief zorg bij aan dit proces. Door contact te leggen met de draden, waarvan er velen uitmonden in de grotten, door deze te lezen, en er liefde naar toe te sturen. Slechts enkele mochten en konden in het binnenste van de aarde komen, bij de steen der wijzen, wat een vrij groot gangenstelsel op zich was, natuurlijk gevormd met de edelstenen en kristallen aan de binnenkant. Deze kristallen waren het middelpunt van en in feite de bouwstenen van de steen der wijzen. Dit kristallen complex in het binnenste van de aarde heet steen der wijzen, genoemd naar de “wijzen”, als oudsten der aarde.

Ontzettend lang geleden gebeurde er het volgende, door toedoen van een nucleaire oorlog in het sterrenstelsel vond er een enorme explosie plaats, waardoor de planeet in delen ging breken. Gelukkig niet in duizend stukjes, maar in 2 grote stukken en nog meerdere kleine stukken, deze stukken werden allemaal uit hun baan geslingerd, de kleine stukken kwamen onder andere terecht in het andromeda stelsel (door hun relatief kleine gewicht werden ze verder weggeslingerd). Van de twee grootste delen bleef het grootste deel, door de zwaartekracht redelijk op zijn plaats, het andere grote deel kwam terecht in het melkwegstelsel en werd jullie nieuwe aarde, met een eigen kern op zich. (De nucleaire oorlog kwam met name door de Reptielen, die als vierde ras op de oude aarde wilde heersen en toen dit niet kon, overging tot vernietiging van de planeet. Wij, de Pleiaden kwamen pas als vijfde ras op aarde, en dan wel op de “nieuwe””aarde. )

De Lemurianen voorzagen de explosie van de planeet en wisten dat de steen der wijzen dit niet volledig zou overleven. Om schade te beperken gingen zij delen het kristallen-steen der wijzen complex  verdelen onder enkele zeer zuivere Lemuriaanse zielen, die deze kristallen op namen in hun ziel. Zo komt het dat enkelen een deel van de steen der wijzen met zich meedragen; in wezen zijn zij de ziel van de steen der wijzen. Meester Mantaho en enkele anderen weten dit en zij wachten nog steeds in de hoogste hemel op de persoon die deze steen momenteel op aarde met zich meedraagt.

Kristallen zijn kristallen, zij hebben allen min of meer dezelfde werking, naar de aard van het kristal. In feite zijn de kristallen in de aarde en aan het aardoppervlak uitlopers van de steen der wijzen, en kunnen zij in mindere mate dezelfde werking hebben als de steen der wijzen. Zij behoren veelal niet tot het oorspronkelijke deel van de steen der wijzen, want het merendeel hiervan is verloren gegaan. Zij staan hier wel mee in verband, alle stenen, edelstenen, en kristallen hebben een soort bewustzijn wat in staat is te herinneren aan de werkwijze van steen der wijzen omdat zij allen het mineraalbewustzijn met zich meedragen. Vanuit het mineraal bewustzijn zijn zelfs zielen ontstaan, jullie definieren dit veelal als invo zielen, alhoewel dit niet geheel correct is. Een mineraal kan onderdeel zijn van een ziel, omdat het bewustzijn betreft, en binnen het bewustzijn van de ziel kan het mineraal bewustzijn een gepaste en natuurlijke plaats hebben.  Na de explosie van de planeet waar de steen der wijzen verbleef (de “oude” aarde) werd het een vrij normaal proces om bij zielen een stuk kristal te plaatsen.  

Later in de tijd van altantis werd dit proces intu├»tief opnieuw gebruikt, door in hoogstaande zielen kristallen te plaatsen. Dit had bewustzijnbevorderende eigenschappen. En herinnerde aan het verlangen van de Lemurianen om terug te keren naar hun thuis, maar ook aan de enorm geweldige eigenschappen van dit natuurlijk mineraal. Alle kristalgrotten in het heden en het verleden herinneren hieraan. Zij hebben in meer of minderde mate dezelfde eigenschap, dat is waarom kristallen zo’n enorme aantrekkingskracht hebben op de mens. Zielen die in staat zijn te luisteren naar de stilte van deze kristalgrotten kunnen het verleden hierin horen fluisteren, en de liefdevolle eigenschappen voelen die zij met zich meedragen. De kennis en de genezende kracht voelen van deze wonderbaarlijke stenen die een geschenk zijn van de natuur voor de mensheid.         

Geen opmerkingen:

Een reactie posten