maandag 9 juli 2012

Deel 7 De Waterwezentjes


De Sumirhilische teksten van onze “Oosterburen” spreken van een waterval aan het einde van de melkweg. Dit is een relatief kleine en smalle doorgang naar een geheel andere wereld waar ook andere kosmische wetten werkzaam zijn. Liefde staat in deze wereld centraal maar ook de ontvankelijkheid van zeer tere zielen voor het kosmische geheel. Zij kennen totaal het harde bestaan van velen op aarde niet, en zijn nooit in aanraking gekomen hiermee en ook niet met de dualiteit. We willen dit graag zo houden, omdat zij een belangrijk plaats innemen in het geheel. Hun wereld bestaat uit maar liefst 14 dimensies. Zoals gezegd staat liefde in hun wereld centraal, maar omdat zij nooit de tegenpool hiervan ervaren, leven zij in een soort natuurlijke staat, die geheel anders wordt ervaren dan wanneer wij bijvoorbeeld als liefdevolle wezens contact met jullie leggen. De wezens die hier leven zijn zoals de rupsachtige wormen die je hebt gezien bij de waterval en bij de fontein. Deze zijn belangrijk in de ontwikkeling van de aarde en het universum omdat zij het totaal in balans houden. 

Zij communiceren via een vermogen dat enigszins iets weg heeft van telepathie, maar ook weer niet. Waarom dit hier wordt verteld is het volgende;
Zij leven in de 14e dimensie en vanuit deze dimensie is bijna alles mogelijk. Zij communiceren met de hoogste Logos, die een deel en schepper is van de blauwdruk van het hele bestaan. Water is bij dit proces voor hun van levensbelang, omdat het water hun energieuitwisseling omvat; zij kunnen niet leven zonder dit water. Zij leven zelfs van het zuurstof in water, wat het enige materiële in hun wereld is. Van tijd tot tijd geven wij informatie door naar deze wezentjes, door onze gedachten in de waterval en soms in andere waterachtige delen in hun wereld te projecteren. Wat de wezentjes hiermee doen, ligt geheel buiten onze macht, omdat enkel zij hier een rol in spelen. Wat niet juist en zuiver zou zijn, kan ook totaal niet door het water worden opgenomen, het wordt niet eens verwijderd, maar heeft er totaal geen toegang tot. Wat de wezentjes hiermee gaan doen is ook voor ons niet geheel duidelijk, maar ons vertrouwen in dit proces is ontzettend groot. Dit is een van de meest krachtigste methoden waarmee wij niet alleen de aarde maar alles in het universum kunnen beïnvloeden. Wij doen dit maar zeer, zeer zelden, en dit is slechts aan enkelen van ons toevertrouwd. Wij doen dit van tijd tot tijd omdat ook wij zelf, ook al zijn we zeer verbonden met het Al,  niet altijd het geheel overzien, omdat wij ook meewerken aan de dualiteit, wat een bijzonder hoofdstuk is in de kringloop van het leven. Sommigen rupsen worden vlinders tegen het einde van hun leven aan (alhoewel dit eigenlijk onbeperkt is) , beter gezegd als ze op natuurlijke wijze worden geïnitieerd om (etherische) vlinder te worden, gaan deze enkelen op zoek naar nieuw bestaan en nieuw leven op andere plekken in het omniversum (er worden regelmatig nieuwe stelsel geboren) om daar dezelfde functie te gaan vervullen als zij hier bij de melkweg doen. Voor deze “overtocht” hebben zij slechts een bepaalde tijd, en op de nieuwe plek moet water aanwezig zijn. Ondanks dat zij vrij snel zeer veel afstand kunnen overbruggen kan deze afstand niet al te groot zijn, maar in jullie aardse begrippen natuurlijk wel.

Zoals jullie weten is water voor zeer vele levensvormen van groot belang. Water is echter veel meer dan dat doordat zij een energie- en informatie drager is, een beetje als bij kristallen maar dan op een geheel andere wijze. Veel van de (ware) eigenschappen van water zijn reeds bekend op aarde, alhoewel de meesten mensen hier nog geen aandacht aan besteden.

Omdat de wezens via hun communicatie met de Logos noodzakelijk zijn voor voortbestaan en evolutie is water is werkelijk de levenskracht van alles ! 
In andere omniversa zijn er ook wel andere systemen die zorgdragen voor de communicatie met de Logos (planetair gezien) maar dit gaat buiten dit boek om. Zoals iedereen via de hogere dimensies met de logos kan communiceren individueel (er zijn slechts enkelen die dit beheersen), doen deze wezentjes dit op een natuurlijke manier, op planetair oftewel kosmisch nivo, voor iedereen en alle planeten in zijn totaliteit.

     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten