dinsdag 29 mei 2012

Deel 1 Inleiding


Channeling van de Pleiaden


Channeling van
“De Geschriften van Mantaho”
door Adra Ain,
Geschreven 17 april – 12 mei 2012.
Lang geleden toen de aarde nog klein en onontgonnen was, bezochten we de aarde, jullie beschouwden ons toen min of meer als goden, nu zijn jullie, tenminste een klein gedeelte van jullie, maar voldoende in mankracht zover als wij toen; "goden" op aarde.
Wij waren velen keren op aarde.  Ook waren wij op aarde om een positieve wending te bewerkstelligen waardoor de slavernij van de Lemurianen in de kristalmijnen op hield te bestaan.

We vermengden ons met de tweede straal, en maar enkelen van ons bleven echt zuiver op aarde. Maar de ware kracht van ons volk is niet verloren gegaan hier aan de andere kant van de sluier, waar we altijd heen terugkeren, en waar we rust en de verbinding met ons ware zelf als van nature terugkrijgen. Velen van ons hebben over de getijden heen altijd weer deze ware zuivere trilling hervonden, en soms incarnatie na incarnatie uitgedragen, ten bate van de aarde en de bevolking van de aarde, dat is onze natuur en bestemming.  

De ware "natuurlijke" kracht van de pleiaden is enorm maar voor maar weinigen bedoeld en door weinigen begrepen. We zijn momenteel ruim aanwezig op aarde, maar de sluier is voor velen te sterk om doorheen te kijken, alhoewel de rustige, oprechte vooral toegewijde aard van ons veel zal helpen om op aarde harmonie te bewerkstelligen.

Wij staan voor vrijheid voor iedereen, maar ook voor geborgenheid en bescherming van diepe mysteries, die door enkelen gedragen wordt. Ga hier zorgvuldig mee om, wees tolerant, vol vreugde maar ook behoedzaam. Wees dapper en moedig, en volg je geestelijke wijsheid. En ten slot wees eerlijk in jezelf en met jezelf.
 
                                                      

 

Volg de aarde, volg haar baan
Met toewijding en mystieke kracht
Zullen wij aan jullie zijde staan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten